LA PLANA SPORTS CLUB

Tarifes

Reserva de pistas

 

Tarifes

Preus per persona

 PREU GENERAL 

     5€ (1.5H) // LLUM 1,2€ (30 MINUTS)    

 BONO 10 PARTIDES 

 CADUCITAT 2 MESSOS

 40 €  // LLUM 1,2€ ( 30 MINUTS)

 CUOTA SOCI INDIVIDUAL

 PARTIDES ILIMITADES , NO INCLOU LA LLUM

28€ // LLUM 1,2€

 CUOTA SOCI FAMILIAR 

 NO INCLOU LA LLUM , NO INCLOU FILLS /ES A PARTIR DE 18 ANYS         

43€ // LLUM 1,2€

Preus classes particulars

 

Tarifes

Preus

 PADEL 1  ALUMNE BONO O SOCI 

16 EUROS / HORA    

 PADEL 1  ALUMNE NO SOCI

20 EUROS / HORA

 PADEL DE 2 A 4 ALUMNES BONO O SOCI         

 22 EUROS /HORA ENTRE 4 ALUMNES ( 5 EUROS ALUMNE )

 PADEL DE 2 A 4 ALUMNES BONO O SOCI 

   26 EUROS / HORA ENTRE 4 ALUMNES ( 6 EUROS ALUMNE) 

  PADEL PARTIT DIRIGIT

 26 EUROS / HORA ENTRE 4 ALUMNES ( 6 EUROS ALUMNE) 

  TENIS 1  ALUMNE BONO O SOCI

16 EUROS / HORA 

  TENIS 1  ALUMNE NO SOCI

20  EUROS / HORA

  TENIS DE 2 A 4 ALUMNES BONO O SOCI

22 EUROS /HORA ENTRE 4 ALUMNES ( 5 EUROS ALUMNE )

  TENIS DE 2 A 4 ALUMNES BONO O SOCI

26 EUROS / HORA ENTRE 4 ALUMNES ( 6 EUROS ALUMNE) 

Preus Bonos

*Caduquen als tres mesos

Tarifes

Preus

 BONO 10 CLASSES O SOCI PADEL

160 EUROS    

 BONO 10 CLASSES O SOCI TENIS 

160 EUROS

 BONO 10 CLASSES O SOCI TENIS         

        220€ /2 3 O 4 ALUMNES        

 BONO 10 CLASSES O SOCI PADEL  

  220€ /2 3 O 4 ALUMNES 

Escola

 

Escola

Grupo

Preus

 PÁDEL 

    GRUPS DE 4 A 8 ALUMNES   

1 DIA A LA SETMANA ( 1H ) 25 € AL MES

 PÁDEL 

GRUPS DE 4 A 8 ALUMNES

    1 DIA A LA SETMANA DISSABTE (1,5H) 30 € AL MES    

 PÁDEL        

 GRUPS DE 4 A 8 ALUMNES

2 DIES A LA SETMANA (1H) 40€ AL MES 

 PÁDEL

   GRUPS DE 4 A 8 ALUMNES 

3 DIAS A LA SETMANA (1H) 50€ AL MES

  TENIS 

GRUPS DE 4 A 8 ALUMNES

1 DIA A LA SETMANA ( 1H ) 25 € AL MES

  TENIS 

GRUPS DE 4 A 8 ALUMNES

1 DIA A LA SETMANA DISSABTE (1,5H) 30 € AL MES

  TENIS 

GRUPS DE 4 A 8 ALUMNES

2 DIES A LA SETMANA (1H)  40€ AL MES 

  TENIS 

GRUPS DE 4 A 8 ALUMNES

3 DIES A LA SETMANA (1 H) 50€ AL MES